Strona główna

NASZE SZKOLENIA

Wszystkie kursy i szkolenia są certyfikowane.
Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo automatycznie certyfikat w formacie PDF drogą elektroniczną.

Kursy i szkolenia

Szkolenia, które oferujemy Państwu pozwalają na podniesienie wiedzy i kwalifikacji z poszczególnych zakresów prawa pracy, bhp. Z kolei testy zamieszczone po każdym ze szkoleń są świetnym sprawdzianem nabytej wiedzy. Szkolenia polecane są nie tylko dla osób rozpoczynających pracę kadrowca, ale też – dzięki aktualizowaniu szkoleń zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zmieniającymi się przepisami – zalecane są osobom z długoletnią praktyką, które muszą zweryfikować swoje umiejętności i dostosować je do nowych unormowań prawnych.
Programy naszych szkoleń tworzone są przez praktyków, którzy od lat mają doświadczenie w rozwiązywaniu problemów kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleniami stanowiskowymi. Oznacza to, że kluczowym elementem naszych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy.
Niewątpliwą korzyścią z ukończenia naszych szkoleń z jest nie tylko uzyskany certyfikat poświadczający nabytą wiedzę, ale też lepsze przygotowanie do pracy.

Szkolenia są bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu.

Proszę przeczytać przed rozpoczęciem szkoleń

Przed przystąpieniem do szkoleń, prosimy zalogować się a następnie przejść na stronę „Profil Użytkownika” poprzez kliknięcie na link „Edycja konta / Zmiana hasła”, znajdujący się po prawej stronie tego artykułu lub w menu głównym.

Na stronie „Profil Użytkownika”, proszę otworzyć link „Edytuj moje informacje”. Otworzy się Państwu formularz, który pozwoli edytować informacje dotyczące Państwa konta.

Proszę sprawdzić czy pola Imię i Nazwisko zawierają poprawne informacje. Jeżeli nie, to proszę skorygować dane. Dane te będą używane w czasie generowanie certyfikatów po zakończonych szkoleniach.

Po zapisaniu danych proszę przejść na stronę „Szkolenie testowe” i zaznajomić się z obsługą modułu do szkoleń.

Szkolenie testowe

Proszę kliknąć na powyższy obrazek, aby rozpocząć „Szkolenie testowe”.